Bygget

 

Innan Rivningen

Se hur det såg ut innan projektet startade.

Rivningen

Bilder från rivningen av den gamla fastigheten.

Uppbyggnaden

Bilder från uppbyggnaden av Far Inn 62.